Vapaaehtoistyö voi olla avain onnelliseen elämään

fw8

Vapaaehtoistyöt Suomessa kattavat kaverintoiminnan ja vapaaehtoistyön rockfestivaaleilla. Jokaiselle löytyy varmasti mieleinen vapaaehtoisprojekti.

Jokaiselle jotakin

Lukuisat yhdistykset, järjestöt ja vapaamuotoisemmat ryhmittymät Suomessa ja maailmalla iloitsevat innokkaista ja sitoutuneista vapaaehtoistyöntekijöistä. Vapaaehtoistyö voi olla päivän työpanos festarihenkilökuntana,vuosia kestävää säännöllistä päivystämistä auttavassa puhelimessa ja kaikkea tältä väliltä. Voit hyödyntää vapaaehtoisena joko toisaalla hankittua osaamista ja ammattitaitoa tai opetella ihan uusia kykyjä. Vapaaehtoisena voit esimerkiksi panostaa ihmiskohtaamista edellyttäviin tehtäviin tai tarjota jollekin taholle tukea muilla tavoilla, esimerkiksi viestinnän tai arkistoinnin parissa. Eri vapaaehtoistöiden kirjo on niin laaja, että jokaiselle niistä kiinnostuneelle löytyy varmasti sopivaa tekemistä. Vapaaehtoisten tarve ei lopu koskaan.

Seuraa ja tukea

Haluatko auttaa samaa ihmistä tai ryhmää pidempiaikaisesti? Kavereita ja sukulaisia voi aina autella, mutta organisoidustikin löytyy sellaisia auttamiskeinoja, joissa pääsee solmimaanantoisia ihmissuhteita. Esimerkiksi kaveritoiminta tarjoaa täysi-ikäisille auttajille mahdollisuuden. Toiminnan tarkoitus on tuoda 4-17 -vuotiaan lapsen tai nuoren elämään aikuista seuraa. Toiminta on maksutonta. Osallistuminen sovitaan yleensä vuodeksi ja tapaamisia on noin neljästi kuukaudessa, esimerkiksi kaksi tuntia kerrallaan. Tapaamiset ja aikataulut sovitaan kohteen ja auttajan kesken. Auttajat haastatellaan ennen toiminnan aloittamista. Muita vaatimuksia kuin täysi-ikäisyys, hyväsydämisyys ja auttamishalu ei ole.

Perhekummitoiminta on yksi vaihtoehto ottaa haltuun vapaaehtoistyöt Suomessa. Siinä perhekummi osallistuu perheen päivittäiseen arkeen keskustellen ja ollen läsnä vaihtuvissa tilanteissa. Osallistuminen voi olla kävelylenkkejä, käyntejä perhekahvilassa, leikkipuistossa tai ihan vain ruokakaupassa. Ainoastaan mielikuvitus on rajana. Aina ei tarvitse lähteä mihinkään, vaan myös perheen kotona voidaan osallistua. Perhekummi ja osa perheestä tai koko perhe voi tavata perheen kotona ja puuhata siellä arkisia asioita yhdessä. Perhekummi ei ole kuitenkaan lasten-eikä kodinhoitaja tai vastuussa lapsista.

Festivaaleille vapaaehtoiseksi

fw9Kesällä voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi rockfestivaaleille. Monet suuremmat festarit tarvitsevat vapaaehtoisia, jotka työpanosta vastaan saavat festarielämyksen ilmaiseksi. Esimerkiksi Ilosaarirock, Flow-festival, Kosmos festival ja monet muut tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden saada kesästä irti huippukokemuksia pienellä panostuksella. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että myös vapaaehtoisille voi tulla suurehkoja vastuita ja työtä voi joutua tekemään melko paljon. Työtä voi joutua tekemään päivän tai jopa kaksi,
tilanteesta riippuen. Työ vapaaehtoisena on yhtä arvokasta kuin palkattunakin henkilökuntana, joten villistä festaritunnelmasta huolimatta työvuoroihin kannattaa suhtautua sopivalla vakavuudella. Työt voivat sisältää purkamista, siivoamista, kulunvalvontaa jne.

Vapaaehtoisellakin on vastuita

Jos todella halajat vapaaehtoiseksi rockfestivaaleille, muistathan että jos et jostain vakavasta syystä pääse tulemaan töihin sovittuna aikana, sinun täytyy ilmoittaa asiasta heti vastaavallesi aivan kuten normaalissakin työsuhteessa. Töistä luistaminen ilman pätevää syytä lisää muiden vapaaehtoisten työntekijöiden taakkaa. Jos joku jättää saapumatta töihin, esiintyy päihtyneenä työvuoron aikana ja/tai vapaaehtoispaita päällä tai laiminlyö työtehtävänsä ja vastaavan antama ohjeet, festivaaleilla voi olla oikeus laskuttaa vapaaehtoistyöntekijää menetetystä työpanoksesta. Ei siis kannata käyttää väärin mahdollisuutta vapaaehtoistyöhön vaan suhtautua siihen kuin mihin tahansa muuhun sovittuun projektiin tai työtehtävään.

fw10

Kuten sanottua, vapaaehtoistyö voi olla täynnä vastuita eikä se välttämättä eroa paljon palkatusta työsuhteesta. Vapaehtoistyön kautta voi kuitenkin saada uudenlaista näkökulmaa eri elämänalueisiin ja se voi toimia ponnahduslauta uudelle alalle, kun osallistuja on saanut tarpeellista kokemusta uusista työtehtävistä. Toiselle vapaaehtoistyö voi näyttäytyä hyödyllisenä vapaa-ajanviettotapana. Joka tapauksessa vapaaehtoistyö on suositeltava kokemus eri elämänvaiheisiin, jos haluaa saada mahdollisimman kattavan kuvan erilaisista ihmisistä ja elämäntilanteista. Lukuisat eri vaihtoehdot vapaaehtoistyön eri sektoreilta auttavat löytämään oman kanavan auttaa muita ihmisiä. Siinä samalla voi oppia jotakin itsestään ja kasvaa henkisesti. Mihin tahansa vapaaehtoistyön projektiin päädytkään, tulet varmasti tavalla tai toisella oppimaan jotain uutta.

Vapaaehtoistyö voi rikastuttaa elämää

fw11Vapaaehtoistyösektorilla löytää tarjontaa laajalla skaalalla ja olit sitten aloitteleva vapaaehtoistyöntekijä, vasta vapaaehtoistyötä suunnittelevatai jo kokenut maailmaa kiertänyt vapaaehtoistyöntekijä, pienellä internethaulla löydät varmasti tekemistä Suomen rajojen sisäpuolelta. Ja mikä estää perustamasta omaa yritystä, yhdistystä tai sosiaalista yritystä, joilla on kosketuspintaa vapaaehtoistyöhön. Yrityksille, yhdistyksille ja projekteille voi hakea apurahoja ja muuta rahoitusta yksityiseltä tai julkiselta puolelta. Vapaaehtoistyö voi tekijälle hyvin rikastuttava kokemus ja mielenkiintoista aikaa elämässä ja siinä samalla tulee pelastaneeksi ellei koko maailmaa, niin ainakin pienen osan sitä tai jonkun ihmisen tai ihmisjoukon elämisestä voi tehdä parempaa. Maailma muuttuu ja työt häviävät ja automatisoituvat, ehkä vapaaehtoistyö näyttelee tulevaisuudessa yhä suurempaa roolia ihmisten välisessä kanssakäymisessä ympäri maailman.

Vapaaehtoistyö avartaa omaa maailmankuvaa

fw4

Kansainvälinen vapaaehtoistyö on hyvä tapa tehdä merkittävää työtä ja tutustua toisiin kulttuureihin. Se on myös mainio tapa viettää sapattivapaa.

Vapaaehtoiseksi ulkomaille

fw5Monella varmaan on joskus ollut ajatuksena lähteä vähäksi aikaa ulkomaille, sillä matkailuhan avartaa maailmaa. Seuraava mieltä askarruttava kysymys on, että mitä siellä voisi tehdä ja millä tulisi toimeen? Vapaaehtoistyö ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, mutta sekin on ihan varteenotettava vaihtoehto. Monet järjestöt välittävät vapaaehtoistyöhön haluavia useisiin eri kohteisiin maailmalla. Järjestöjen sivuilta löytää tietoja eri kohteista. Järjestöihinvoi tietysti aina myös soittaa, mikäli haluaa henkilökohtaisempaa palvelua tai vastauksen johonkin mieltään askarruttavaan kysymykseen. Tätä kautta voi hakea myös erilaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia harjoituspaikkoja. Opiskelijat voivat lähteä vapaaehtoiseksi myös kesälomallaan.

Mitä hakijoilta vaaditaan?

Vapaaehtoistyöhän lähtijälle asetetaan muutamia kriteerejä, jotta olisi helpompi tietää, kuka on valmis lähtemään. Hakijan tulee olla avoin, joustava sekä sopeutumiskykyinen. Edellytyksenä on myöskin kiinnostus vieraita maita ja kulttuureita kohtaan. Ennakkoluuloton asenne kantaa pitkälle, mikäli haaveilee tämäntyyppisestä työstä. Usein ei edes vaadita mitään erityistä työtaustaa tai koulutusta, joten sekään ei ole mikään este lähtemiselle. Kansainvälinen vapaaehtoistyö on usein hyvin palkitsevaa ja harva katuu jälkikäteen sitä, että tuli lähdettyä. Vapaaehtoisjärjestöä valitessaan kannattaa katsoa, että millaisia kehitysprojekteja heidän kauttaan on tarjolla ja mihin kaikkiin maihin heillä on yhteistyötä.

fw6Ulkomaille vapaaehtoiseksi lähtevän kannattaa olla kuitenkin sen verran kriittinen, että ottaa selvää järjestöstä, jonka kautta aikoo vapaaehtoistyöhön lähteä. On tärkeää tietää, että kyseisen järjestön motiivit ja tapa toimia ovat lähellä sitä omaa ajatusta, mitä tällä työllä haluaa saavuttaa. Eri järjestöjen vapaaehtoistyöhän voi hakea järjestöjen netissä olevien sivujen kautta. Mikäli vapaaehtoistyö vielä askarruttaa ja haluaa siihen tuntumaa jo ennen ulkomaille lähtöä, voi sitä testata jo kotimaassa. Suomessakin on lukuisia järjestöjä, joiden kautta pystyy tekemään tätä merkityksellistä työtä.

Mitä vaihtoehtoja vapaaehtoistyöhön lähtijällä on?

Toiset järjestöt lähettävät nuoria tai opiskelijoita ulkomaille vapaaehtoiseksi. Monessa paikassa voi valita itselleen sopivimman aikataulun, olipa se sitten muutaman kuukauden, jopa vuoden tai sitä pidemmän ajan. Sosiaalialalla ja hoiva-alalla opiskelevien on helppo näiden järjestöjen kautta päästä harjoittelujaksolle ulkomaille. Tällaisesta harjoittelupaikasta saa tarvitsemaansa kokemusta. Kannattaa ottaa ajoissa selville, että juuri se valitsemasi järjestö ja sen tarjoama harjoittelupaikka vastaa koulusi vaatimuksia. Useimmille muidenkin alojen opiskelijoille on tarjolla harjoittelupaikkoja. Halutessaan pitää välivuoden, voivat nuoret käyttää aikansa hyödyksi ja lähteä vapaaehtoistyöhön ulkomaille.
Mahdollisuuksia on monia. Miltä kuulostaisi vaikkapa bolivialainen luomutila tai lähteä vaikka kodittomia eläimiä hoitamaan?

Aikuistenkin on mahdollista lähteä avustustyöhän, vaikka SPR:n kautta. He lähettävät vapaaehtoisia mm. erilaisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin sekä katastrofialueille. Tästä työstä maksetaan palkkaa ja siihen tarvitaan hyvä työkokemus omalta alalta tai korkeakoulututkinto. Kysyttyjä ovat mm. lääkärit, sairaanhoitajat, IT-alan ammattilaiset ja taloushallinnon ammattilaiset. KVT eli Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry lähettää 18 vuotta täyttäneitä eri kohteisiin. Kohde voi olla vaikkapa Sri Lanka tai Moldavia, missä pääsee tutustumaan erityislasten arkeen. Kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri voi olla mainio tapa tutustua muista maista tuleviin ihmisiin esimerkiksi nuorisokeskuksessa tai ekokylässä työskennellessään. Nämä leirit kestävät useimmiten kahdesta kolmeen viikkoon. Usein tällaisille leireille voi hakea kuka vain. Mikäli sinne on joku ikäraja, on se yleensä mainittu hakemuksessa.

Suunnittele matkasi huolellisesti

fw7Kannattaa ottaa kunnolla selvää eri vaihtoehdoista, jotta vapaaehtoistyöstä ei joudu maksamaan liikoja. Lennot eivät juurikaan koskaan sisälly hintaan ja toisissa järjestöissä osallistumismaksut ovat liiankin kalliita. Se mitä näihin maksuihin sisältyy, löytyy useimmiten lueteltuna järjestöjen sivuilta. Usein järjestöjen sivuilta myös näkee, mihin kohteeseen osallistumismaksut menevät. Joskus esimerkiksi suhteilla voi löytää halpoja vaihtoehtoja tai mikäli on matkustellut paljon, voi paikallisilta järjestöiltä kysyä mahdollisuutta vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistyöhön voi lähteä myös Eurooppaan, mikäli se tuntuu mukavammalta vaihtoehdolta. Sapattivapaa kannattaa käyttää hyödyllisesti ja omaa maailmankuvaansa avartaen.

Mitä vapaaehtoistyö on ja miksi sitä tehdään?

fw1

Harrastuksena vapaaehtoistyö on tekijälleenkin palkitsevaa. Hyvä mieli ja toimivampi yhteiskunta ovat vain osa hyödyistä.

Iloa vapaaehtoistyöstä

fw2Vapaaehtoistyö voi olla tuoda eri elämänvaiheissa mielekästä sisältöä elämään. Eläkkeellä aikaa voi jäädä muiden auttamiseen.Joskus myös lapsiperheen arjesta on hyvä päästä hetkeksi muihin kuvioihin. Vapaaehtoistyöstä saa korvaukseksi hyvää mieltä, mutta usein myös arvokkaita kokemuksia, jotka voivat olla hyödyksi myös työelämässä. Kokemusten lisäksi uudet tuttavuudet, joista kasvaa hyvällä onnella elämänmittaisia ystävyyssuhteita, ovat hyvän mielen bonuksia, joiden avulla vapaaehtoistyössä pitkäänviihtyneet haluavat jatkaa ilman rahallista kannustinta. Eikä pidä unohtaa työstä saatavaa tyydytystä, kun yhteisen asian eteen tehty työ alkaa tuottaa tulosta ja on voinut olla omalla työpanoksellaan mahdollistamassa asioita, jotka eivät muuten toteutuisi.

Erilaisia vapaaehtoistyön muotoja on monia

Vapaaehtoistyöllä on monet kasvot ja yksi vapaaehtoistyön muodoista on kaveritoiminta. Kaveritoiminnalla voidaan tukea yksinäisyyttä kokevia, tai muuten haastavassa elämänvaiheessa olevia ihmisiä muun yhteiskunnan tuen ohella. Vapaaehtoistyön ei ole tarkoitus korvata yhteiskunnan roolia, vaan olla lisänä avustustyössä. Vapaaehtoisten toimijoiden tarjoamien resurssien avulla toteutettavaa kaveritoimintaa tukee vapaaehtoisille tarjolla oleva koulutus ja sen, kuten muunkin vapaaehtoistyön perustana ovat luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja autettavan ehdoilla toimiminen. Jos kaveritoiminnalla autetaan lapsia tai nuoria, on lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta selvitettävä. Toiminnasta vastaava taho on vastuussa rikostaustan selvittämisestä, joka on arkipäivää myös päiväkotien työntekijöiden ja muiden lasten kanssa työskentelevien parissa.

fw3

Vapaaehtoistyöllä on Suomessa pitkät perinteet. Talkootyö on ollut enemmän normi kuin harvinaisuus ja moni rakennus ympäri Suomen onkin rakennettu tai korjattu ainoastaan talkootyövoimaa hyväksikäyttäen. Kaikki vapaaehtoistyöt Suomessa eivät edelleenkään tule kirjatuksi mihinkään virallisiin raportteihin. Osittain vapaaehtoistyön määrä onkin hämärän peitossa. Järjestöt, seurat ja viralliset toimijat usein kirjaavat tehdyn vapaaehtoistyön ylös ja raportoivat siitä muun muassa rahoittajille. Toiminta vapaaehtoisten koulutuksineen on muutenkin hyvin organisoitua. On kuitenkin hyvä olla tietoinen toiminnan järjestäjän vastuista esimerkiksi tapahtumajärjestäjänä, jotta muun muassa vapaaehtoisten vakuutusturva on kunnossa.

Vapaaehtoistöissä on valinnan varaa

Suomessa on todella paljon erilaisia järjestöjä, jotka ottavat mielellään vastaan tarjotun avun vapaaehtoistyön muodossa. Kaikkein pienimmille järjestöille vapaaehtoisten koulutus on kuitenkin resurssikysymys, joten laajamittaisinta vapaaehtoistyö on suurimpien järjestöjen toiminnassa. Vapaaehtoistyö voi olla myös harrastus, jolloin kokemusta kertyyajan mittaan runsaasti ja silloin voi olla myös mahdollista osallistua itse uusien vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttamiseen ja toimia vertaistukena muille vapaaehtoisille. Olipa sitten aloittelija tai konkari, vapaaehtoistyötä kuvaillaan usein antoisaksi ja mielekkääksi tekemiseksi, jossa auttamishalunsa voi kanavoida itseä aidosti kiinnostavalle elämänalueelle. Järjestökenttä Suomessa on laaja ja valinnanvaraa vapaaehtoistyötä etsiville löytyy runsain mitoin.

Vapaaehtoistyötä on perinteisesti tehty paljon kulttuurin ja urheilun saralla, mutta myös sosiaaliala ja ympäristöön liittyvä toiminta on yleistä. Vapaaehtoistyötä voi hakeutua tekemään erilaisiin yhdistyksiin tai seuroihin ja lisäksi jotkut kunnat organisoivat toimintaa vapaaehtoisille. Omat valintaperusteensa voi päättää tietenkin jokainen vapaaehtoinen itse, mutta harkitessaan vapaaehtoistyön aloittamista voi miettiä minkälaista toimintaa haluaa työllään tukea, kuinka paljon aikaa siihen on valmis satsaamaan ja mikä olisi itselle kaikkein luontevin tapa osallistua. Moni viihtyy ihmisten parissa ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen tarvitaankin usein talkooväkeä mukaan. Joskus omille työelämässä tai harrastuksissa hankituille taidoille on kysyntää. Valokuvaus-tai kuvankäsittelyosaaminen voi olla jollekin järjestötoimijalle arvokasta apua, sillä kaikilla ei ole resursseja palkata omaa viestintävastaavaa ja nykyisin järjestöjenkin tulisi näkyä ja kuulua netissä ja päivittää sometilejään ahkerasti.

Vapaaehtoistyö tuo elämään sisältöä

Harrastuksena vapaaehtoistyö on jo monille arkea. Ilman rahallista korvausta erilaisten tapahtumien, harrastusten ja järjestötyön hyväksi tehty työ mahdollistaa monta asiaa, joita ei pystyttäisi yhteiskunnan rajallisten resurssien avulla toteuttamaan. Aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden avulla tuotetaan hyvinvointia ja tuetaan sekä yhteiskunnan yhteenkuuluvuuden tunnetta, että annetaan yksilöille mahdollisuuksia kohtaamisiin ja parempaan arkeen. Vapaaehtoistyö on harrastuksena siitäkin mukava, että siitä ei tarvitse maksaa kausimaksuja ja saa valita oman mieltymyksensä mukaan tehtävät, joissa haluaa auttaa. Parhaimmillaan vapaaehtoistyö onkin vastavuoroista, niin että vapaaehtoistyön tekijä tuntee saavansatyöstä tyydytystä ja sisältöä elämäänsä.