fw1

Harrastuksena vapaaehtoistyö on tekijälleenkin palkitsevaa. Hyvä mieli ja toimivampi yhteiskunta ovat vain osa hyödyistä.

Iloa vapaaehtoistyöstä

fw2Vapaaehtoistyö voi olla tuoda eri elämänvaiheissa mielekästä sisältöä elämään. Eläkkeellä aikaa voi jäädä muiden auttamiseen.Joskus myös lapsiperheen arjesta on hyvä päästä hetkeksi muihin kuvioihin. Vapaaehtoistyöstä saa korvaukseksi hyvää mieltä, mutta usein myös arvokkaita kokemuksia, jotka voivat olla hyödyksi myös työelämässä. Kokemusten lisäksi uudet tuttavuudet, joista kasvaa hyvällä onnella elämänmittaisia ystävyyssuhteita, ovat hyvän mielen bonuksia, joiden avulla vapaaehtoistyössä pitkäänviihtyneet haluavat jatkaa ilman rahallista kannustinta. Eikä pidä unohtaa työstä saatavaa tyydytystä, kun yhteisen asian eteen tehty työ alkaa tuottaa tulosta ja on voinut olla omalla työpanoksellaan mahdollistamassa asioita, jotka eivät muuten toteutuisi.

Erilaisia vapaaehtoistyön muotoja on monia

Vapaaehtoistyöllä on monet kasvot ja yksi vapaaehtoistyön muodoista on kaveritoiminta. Kaveritoiminnalla voidaan tukea yksinäisyyttä kokevia, tai muuten haastavassa elämänvaiheessa olevia ihmisiä muun yhteiskunnan tuen ohella. Vapaaehtoistyön ei ole tarkoitus korvata yhteiskunnan roolia, vaan olla lisänä avustustyössä. Vapaaehtoisten toimijoiden tarjoamien resurssien avulla toteutettavaa kaveritoimintaa tukee vapaaehtoisille tarjolla oleva koulutus ja sen, kuten muunkin vapaaehtoistyön perustana ovat luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja autettavan ehdoilla toimiminen. Jos kaveritoiminnalla autetaan lapsia tai nuoria, on lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta selvitettävä. Toiminnasta vastaava taho on vastuussa rikostaustan selvittämisestä, joka on arkipäivää myös päiväkotien työntekijöiden ja muiden lasten kanssa työskentelevien parissa.

fw3

Vapaaehtoistyöllä on Suomessa pitkät perinteet. Talkootyö on ollut enemmän normi kuin harvinaisuus ja moni rakennus ympäri Suomen onkin rakennettu tai korjattu ainoastaan talkootyövoimaa hyväksikäyttäen. Kaikki vapaaehtoistyöt Suomessa eivät edelleenkään tule kirjatuksi mihinkään virallisiin raportteihin. Osittain vapaaehtoistyön määrä onkin hämärän peitossa. Järjestöt, seurat ja viralliset toimijat usein kirjaavat tehdyn vapaaehtoistyön ylös ja raportoivat siitä muun muassa rahoittajille. Toiminta vapaaehtoisten koulutuksineen on muutenkin hyvin organisoitua. On kuitenkin hyvä olla tietoinen toiminnan järjestäjän vastuista esimerkiksi tapahtumajärjestäjänä, jotta muun muassa vapaaehtoisten vakuutusturva on kunnossa.

Vapaaehtoistöissä on valinnan varaa

Suomessa on todella paljon erilaisia järjestöjä, jotka ottavat mielellään vastaan tarjotun avun vapaaehtoistyön muodossa. Kaikkein pienimmille järjestöille vapaaehtoisten koulutus on kuitenkin resurssikysymys, joten laajamittaisinta vapaaehtoistyö on suurimpien järjestöjen toiminnassa. Vapaaehtoistyö voi olla myös harrastus, jolloin kokemusta kertyyajan mittaan runsaasti ja silloin voi olla myös mahdollista osallistua itse uusien vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttamiseen ja toimia vertaistukena muille vapaaehtoisille. Olipa sitten aloittelija tai konkari, vapaaehtoistyötä kuvaillaan usein antoisaksi ja mielekkääksi tekemiseksi, jossa auttamishalunsa voi kanavoida itseä aidosti kiinnostavalle elämänalueelle. Järjestökenttä Suomessa on laaja ja valinnanvaraa vapaaehtoistyötä etsiville löytyy runsain mitoin.

Vapaaehtoistyötä on perinteisesti tehty paljon kulttuurin ja urheilun saralla, mutta myös sosiaaliala ja ympäristöön liittyvä toiminta on yleistä. Vapaaehtoistyötä voi hakeutua tekemään erilaisiin yhdistyksiin tai seuroihin ja lisäksi jotkut kunnat organisoivat toimintaa vapaaehtoisille. Omat valintaperusteensa voi päättää tietenkin jokainen vapaaehtoinen itse, mutta harkitessaan vapaaehtoistyön aloittamista voi miettiä minkälaista toimintaa haluaa työllään tukea, kuinka paljon aikaa siihen on valmis satsaamaan ja mikä olisi itselle kaikkein luontevin tapa osallistua. Moni viihtyy ihmisten parissa ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen tarvitaankin usein talkooväkeä mukaan. Joskus omille työelämässä tai harrastuksissa hankituille taidoille on kysyntää. Valokuvaus-tai kuvankäsittelyosaaminen voi olla jollekin järjestötoimijalle arvokasta apua, sillä kaikilla ei ole resursseja palkata omaa viestintävastaavaa ja nykyisin järjestöjenkin tulisi näkyä ja kuulua netissä ja päivittää sometilejään ahkerasti.

Vapaaehtoistyö tuo elämään sisältöä

Harrastuksena vapaaehtoistyö on jo monille arkea. Ilman rahallista korvausta erilaisten tapahtumien, harrastusten ja järjestötyön hyväksi tehty työ mahdollistaa monta asiaa, joita ei pystyttäisi yhteiskunnan rajallisten resurssien avulla toteuttamaan. Aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden avulla tuotetaan hyvinvointia ja tuetaan sekä yhteiskunnan yhteenkuuluvuuden tunnetta, että annetaan yksilöille mahdollisuuksia kohtaamisiin ja parempaan arkeen. Vapaaehtoistyö on harrastuksena siitäkin mukava, että siitä ei tarvitse maksaa kausimaksuja ja saa valita oman mieltymyksensä mukaan tehtävät, joissa haluaa auttaa. Parhaimmillaan vapaaehtoistyö onkin vastavuoroista, niin että vapaaehtoistyön tekijä tuntee saavansatyöstä tyydytystä ja sisältöä elämäänsä.

Madeleine Olsson