fw4

Kansainvälinen vapaaehtoistyö on hyvä tapa tehdä merkittävää työtä ja tutustua toisiin kulttuureihin. Se on myös mainio tapa viettää sapattivapaa.

Vapaaehtoiseksi ulkomaille

fw5Monella varmaan on joskus ollut ajatuksena lähteä vähäksi aikaa ulkomaille, sillä matkailuhan avartaa maailmaa. Seuraava mieltä askarruttava kysymys on, että mitä siellä voisi tehdä ja millä tulisi toimeen? Vapaaehtoistyö ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, mutta sekin on ihan varteenotettava vaihtoehto. Monet järjestöt välittävät vapaaehtoistyöhön haluavia useisiin eri kohteisiin maailmalla. Järjestöjen sivuilta löytää tietoja eri kohteista. Järjestöihinvoi tietysti aina myös soittaa, mikäli haluaa henkilökohtaisempaa palvelua tai vastauksen johonkin mieltään askarruttavaan kysymykseen. Tätä kautta voi hakea myös erilaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia harjoituspaikkoja. Opiskelijat voivat lähteä vapaaehtoiseksi myös kesälomallaan.

Mitä hakijoilta vaaditaan?

Vapaaehtoistyöhän lähtijälle asetetaan muutamia kriteerejä, jotta olisi helpompi tietää, kuka on valmis lähtemään. Hakijan tulee olla avoin, joustava sekä sopeutumiskykyinen. Edellytyksenä on myöskin kiinnostus vieraita maita ja kulttuureita kohtaan. Ennakkoluuloton asenne kantaa pitkälle, mikäli haaveilee tämäntyyppisestä työstä. Usein ei edes vaadita mitään erityistä työtaustaa tai koulutusta, joten sekään ei ole mikään este lähtemiselle. Kansainvälinen vapaaehtoistyö on usein hyvin palkitsevaa ja harva katuu jälkikäteen sitä, että tuli lähdettyä. Vapaaehtoisjärjestöä valitessaan kannattaa katsoa, että millaisia kehitysprojekteja heidän kauttaan on tarjolla ja mihin kaikkiin maihin heillä on yhteistyötä.

fw6Ulkomaille vapaaehtoiseksi lähtevän kannattaa olla kuitenkin sen verran kriittinen, että ottaa selvää järjestöstä, jonka kautta aikoo vapaaehtoistyöhön lähteä. On tärkeää tietää, että kyseisen järjestön motiivit ja tapa toimia ovat lähellä sitä omaa ajatusta, mitä tällä työllä haluaa saavuttaa. Eri järjestöjen vapaaehtoistyöhän voi hakea järjestöjen netissä olevien sivujen kautta. Mikäli vapaaehtoistyö vielä askarruttaa ja haluaa siihen tuntumaa jo ennen ulkomaille lähtöä, voi sitä testata jo kotimaassa. Suomessakin on lukuisia järjestöjä, joiden kautta pystyy tekemään tätä merkityksellistä työtä.

Mitä vaihtoehtoja vapaaehtoistyöhön lähtijällä on?

Toiset järjestöt lähettävät nuoria tai opiskelijoita ulkomaille vapaaehtoiseksi. Monessa paikassa voi valita itselleen sopivimman aikataulun, olipa se sitten muutaman kuukauden, jopa vuoden tai sitä pidemmän ajan. Sosiaalialalla ja hoiva-alalla opiskelevien on helppo näiden järjestöjen kautta päästä harjoittelujaksolle ulkomaille. Tällaisesta harjoittelupaikasta saa tarvitsemaansa kokemusta. Kannattaa ottaa ajoissa selville, että juuri se valitsemasi järjestö ja sen tarjoama harjoittelupaikka vastaa koulusi vaatimuksia. Useimmille muidenkin alojen opiskelijoille on tarjolla harjoittelupaikkoja. Halutessaan pitää välivuoden, voivat nuoret käyttää aikansa hyödyksi ja lähteä vapaaehtoistyöhön ulkomaille.
Mahdollisuuksia on monia. Miltä kuulostaisi vaikkapa bolivialainen luomutila tai lähteä vaikka kodittomia eläimiä hoitamaan?

Aikuistenkin on mahdollista lähteä avustustyöhän, vaikka SPR:n kautta. He lähettävät vapaaehtoisia mm. erilaisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin sekä katastrofialueille. Tästä työstä maksetaan palkkaa ja siihen tarvitaan hyvä työkokemus omalta alalta tai korkeakoulututkinto. Kysyttyjä ovat mm. lääkärit, sairaanhoitajat, IT-alan ammattilaiset ja taloushallinnon ammattilaiset. KVT eli Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry lähettää 18 vuotta täyttäneitä eri kohteisiin. Kohde voi olla vaikkapa Sri Lanka tai Moldavia, missä pääsee tutustumaan erityislasten arkeen. Kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri voi olla mainio tapa tutustua muista maista tuleviin ihmisiin esimerkiksi nuorisokeskuksessa tai ekokylässä työskennellessään. Nämä leirit kestävät useimmiten kahdesta kolmeen viikkoon. Usein tällaisille leireille voi hakea kuka vain. Mikäli sinne on joku ikäraja, on se yleensä mainittu hakemuksessa.

Suunnittele matkasi huolellisesti

fw7Kannattaa ottaa kunnolla selvää eri vaihtoehdoista, jotta vapaaehtoistyöstä ei joudu maksamaan liikoja. Lennot eivät juurikaan koskaan sisälly hintaan ja toisissa järjestöissä osallistumismaksut ovat liiankin kalliita. Se mitä näihin maksuihin sisältyy, löytyy useimmiten lueteltuna järjestöjen sivuilta. Usein järjestöjen sivuilta myös näkee, mihin kohteeseen osallistumismaksut menevät. Joskus esimerkiksi suhteilla voi löytää halpoja vaihtoehtoja tai mikäli on matkustellut paljon, voi paikallisilta järjestöiltä kysyä mahdollisuutta vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistyöhön voi lähteä myös Eurooppaan, mikäli se tuntuu mukavammalta vaihtoehdolta. Sapattivapaa kannattaa käyttää hyödyllisesti ja omaa maailmankuvaansa avartaen.

Madeleine Olsson